Zaświadczenie o zarobkach wzór -najlepszekredytyonline.pl

Zaświadczenie o zarobkach jest dokumentem niezbędnym przy staraniu się o kredyt lub pożyczkę. Wiele instytucji wymaga uwiarygodnienia osiąganych przez kredytobiorcę przychodów, a jednym z najczęściej żądanych załączników do wniosku kredytowego jest zaświadczenie o zarobkach. Wzór w wielu przypadkach jest określany przez banki, np. przy kredycie hipotecznym.

Zaświadczenie o zarobkach – wzór

Zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu jest potrzebne w różnych sytuacjach – nie tylko przy występowaniu do banku z wnioskiem kredytowym, kupowaniu na raty, ale również w kontaktach z urzędami lub placówkami edukacyjnymi (np. przy zapisywaniu dziecka do żłobka lub przedszkola). Jeszcze jakiś czas temu urzędy wymagały zaświadczenia o zarobkach do 500+, jednak 1 lipca 2019 roku kryterium dochodowe przy świadczeniu na pierwsze dziecko zostało zlikwidowane. Nadal jednak wiele osób potrzebuje zaświadczenia o zarobkach (wzór) np. do sądu przy sprawach alimentacyjnych. Pracodawca może wystawić dokument niezależnie od tego, czy jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, czy mamy podpisany kontrakt cywilnoprawny – w każdej z tych sytuacji możemy żądać wystawienia zaświadczenie o zarobkach (wzór). Może to być umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inna forma zatrudnienia. Chcesz uzyskać zaświadczenie o zarobkach? Wzór wniosku wraz z omówieniem znajdziesz w poniższym artykule.

Zaświadczenie o zarobkach – wzór do pobrania

Chcesz złożyć w firmie wniosek o zaświadczenie o zarobkach. Prosty wzór dokumentu do wypełnienia przez pracodawcę będzie obejmował podstawowe informacje o osobie zatrudnionej. Powinny znaleźć się w nim następujące dane:

– imię i nazwisko pracownika,

– data i miejsce urodzenia,

– adres zamieszkania,

– seria i numer dowodu osobistego,

– kto wydał dokument tożsamości (np. wójt, burmistrz, prezydent miasta),

– data ważności dokumentu,

– numer PESEL pracownika.

Oprócz tego w zaświadczeniu o zarobkach wydanym dla potrzeb świadczeń rodzinnych, kredytu lub do sądu powinny znaleźć się informacje formie zatrudnienia. Pracodawca powinien zatem określić:

Zobacz także:  Pożyczki i kredyty gotówkowe online

– stanowisko, jakie zajmuje osoba zatrudniona,

– formę zatrudnienia – umowa o pracę, umowa cywilnoprawna,

– okres zatrudnienia,

– wysokość zarobków.

Z reguły dochody określane są w kwocie brutto, jednak wielu pracodawców wystawia także zaświadczenia o zarobkach netto.

Ważnym elementem zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach są informacje dotyczące ewentualnych zajęć komorniczych, jakim jest obciążony pracownik. Jeśli wynagrodzenie zostało objęte postępowaniem egzekucyjnym i komornik regularnie ściąga z niego środki, to stanowi to ważną informację np. dla banku. Kolejnym elementem, który powinien znaleźć się na zaświadczeniu, jest wzmianka o tym, czy pracownik znajduje się aktualnie w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Dla instytucji żądającej przedstawienia zaświadczenia ważne jest również, czy przedsiębiorstwo nie jest w stanie upadłości/likwidacji.

Zobacz także:  Pożyczki i kredyty gotówkowe online

Jak wypisać zaświadczenie o zarobkach – wzór

Wypełnienie zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu nie jest trudne. Żeby dokument był ważny, należy w prawym górnym rogu wpisać datę oraz miejsce sporządzenia zaświadczenia, a w lewym podać informacje o zakładzie pracy – nazwę, adres (siedzibę), numer KRS lub REGON. Następnie należy wypełnić informacje o pracowniku, zajmowanym przez niego stanowisku oraz wysokości zarobków np. z 3, 6 lub 12 miesięcy – w zależności od wymagań. Zaświadczenie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, a także pieczęcią firmową.  

Czy zawsze możemy korzystać ze wzorów zaświadczenia o zarobkach dostępnych online? Druk do pobrania za darmo znajdziesz na stronach banków oraz instytucji wymagających przedstawienia takiego dokumentu. Warto pamiętać o tym, że często bank narzuca własny wzór zaświadczenia. Dzieje się tak np. przy występowaniu z wnioskiem o kredyt hipoteczny. W takiej sytuacji wymagane jest uzupełnienie specjalnego druku bankowego, który można uzyskać nie tylko w oddziale, ale również na stronie internetowej instytucji.

Powiązane artykuły

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ostatnie artykuły

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.