Kredyt gotówkowy z poręczycielem

Często różnego rodzaju sytuacje losowe sprawiają, że wręcz wymagane jest zaciągnięcie kredytu bądź pożyczki, by móc zrealizować niespodziewane wydatki. Problem jednak pojawia się wtedy, gdy dany kredytobiorca nie posiada żadnej zdolności kredytowej lub jest ona na bardzo niskim poziomie. Zgodnie z główną zasadą udzielania zobowiązań z bankowych, niezbędne jest posiadanie dowodu na to, że uda się spłacić pożyczone pieniądze. Jednakże banki pozwalają także na skorzystanie z opcji tzw. kredytu gotówkowego z poręczycielem. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, zwłaszcza dla tych, którzy potrzebują szybkiego zastrzyku gotówki. Należy jednak pamiętać, że jak każde zobowiązanie bankowe, wymaga ono przemyślanej decyzji.

Kredyt gotówkowy z poręczycielem – czym jest?

Kredyt gotówkowy z poręczycielem jest rozwiązaniem dla klientów, którzy nie posiadają zdolności kredytowej lub jest ona na tak niskim poziomie, że bank wymaga zabezpieczenia w postaci poręczyciela. Jest to osoba, która zgadza się spłacić dane zobowiązanie zaciągnięte przez kredytobiorcę w sytuacji, kiedy on uchylałby się od płatności.

W takim przypadku, mimo że poręczyciel nie pożycza żadnych pieniędzy z banku, musi on nawiązać umowę z bankiem oraz kredytobiorcą, tj. umowę trójstronną w formie oświadczenia złożonego na piśmie pod rygorem nieważności. Kredyt gotówkowy z żyrantem omija w ten sposób wymóg posiadania wysokiej zdolności kredytowej. Trzeba jednak pamiętać, że jest to dość duże obciążenie, zwłaszcza dla poręczyciela. W sytuacji, gdyby kredytobiorca opóźniałby się ze spłatą pożyczki, czy też całkowicie uchylałby się od jej spłaty, cały ciężar spada na poręczyciela.

Kredyt gotówkowy z poręczycielem – kto może pełnić rolę poręczyciela?

W przypadku kredytu bankowego z poręczycielem kredytobiorca nie ma wymogu posiadania zdolności kredytowej, jednakże nie oznacza to, że to samo tyczy się poręczyciela.

Kto może zostać poręczycielem:

— Rolą tzw. żyranta jest stanowienie bazy umożliwiającej wzięcie danego kredytu, dlatego też niezbędne jest, by miał on zdolność kredytową na odpowiednim poziomie.

— Musi być to osoba, która nie jest obciążana żadnymi innymi zobowiązaniami i nie posiada ujawnionych zaległości w spłacie.

— Od poręczyciela wymaga się solidnej historii kredytowej, która ma wskazywać na to, że wskazana osoba jest w stanie udźwignąć zobowiązanie danego kredytobiorcy.

Zobacz także:  Pożyczki i kredyty gotówkowe online

 — Wszelkiego rodzaju  odstępstwa mogą zaważyć na wydaniu przez bank odmowy, skreślając danego kandydata z pozycji poręczyciela.

— Należy tutaj także zauważyć, że często żyrantami stają się bliskie osoby dla kredytobiorcy, jednakże poręczycielami mogą być także osoby trzecie, nie ma tutaj żadnych ograniczeń pod tym względem.

Zobacz także:  Pożyczki i kredyty gotówkowe online

— Ważne, by osoba posiadała wymagany przez bank poziom zdolności kredytowej i również była świadoma obciążenia, jakie na siebie bierze.

— Trzeba podkreślić, że wzięcie zobowiązania na swoje barki od praktycznie obcej dla siebie osoby jest nie lada wyzwaniem, które należałoby wcześniej dokładnie przemyśleć.

Kredyt gotówkowy z poręczycielem – prawa i obowiązki poręczyciela

Pożyczka gotówkowa z żyrantem, jak już to zostało wielokrotnie podkreślone, stanowi bardzo obciążenie dla osoby, która zadecyduje się poręczyć dane zobowiązanie wobec banku. Jest on obarczony obowiązkiem spłaty części lub nawet całości długu w razie uchylania się kredytobiorcy od uiszczania rat, a następnie do przekazania o tym informacji. Do tego w przypadku niewywiązania się poręczyciela ze swojej umowy może być wszczęte wobec niego postępowanie windykacyjne lub sądowe, a w przypadku egzekucji długu — nawet egzekucja komornicza. Należy jednak tutaj zauważyć, że poręczycielowi przysługują także prawa, które chronią go, gdy kredytobiorca nie wywiązuje się ze spłaty kredytu. Powinny być one zawarte w umowie i regulować takie kwestie jak.: kwota zobowiązania, za którą ręczy poręczyciel, zasady spłaty zobowiązania, obowiązki informacyjne banku przysługujące poręczycielowi.

Kredyt gotówkowy z poręczycielem – online

W obecnych czasach wzięcie jakiejkolwiek pożyczki online nie stanowi większego problemu, ponieważ każdy większy bank posiada taką opcję w swojej ofercie. Jest to niezwykle wygodne, gdyż w znaczny sposób usprawnia zaciąganie danego zobowiązania bez obowiązku wypełniania masy dokumentów. Dodatkowo wszelkie formalności możemy realizować w zaciszu własnego domu. Jeżeli chodzi o poręczenie, to także łączy się opcją realizacji kredytów w formie online, jednakże należy zaznaczyć, że w tym przypadku wykazanie zdolności kredytowej jest na zupełnie innych zasadach. Banki utworzyły do tego specjalne platformy, które usprawniają i ułatwiają cały proces ustanawiania poręczenia na danym kredycie. Dzięki temu nie jest już to tak enigmatyczny proces jak jeszcze kilka lat temu. Wystarczy jedynie nawiązać kontakt z doradcą kredytowym danego banku przez Internet, czy też zadzwonić pod wskazany numer na infolinię. Następnie pomocy w dostarczeniu określonych dokumentów udzieli nam dana instytucja bankowa i przeprowadzi kredytobiorcę przez wszystkie kroki.

Powiązane artykuły

Komentarze

Ostatnie artykuły

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.