Zaświadczenie o zarobkach wzór -najlepszekredytyonline.pl

Zaświadczenie o zarobkach jest dokumentem niezbędnym przy staraniu się o kredyt lub pożyczkę. Wiele instytucji wymaga uwiarygodnienia osiąganych przez kredytobiorcę przychodów, a jednym z najczęściej żądanych załączników do wniosku kredytowego jest zaświadczenie o zarobkach. Wzór w wielu przypadkach jest określany przez banki, np. przy kredycie hipotecznym.

Zaświadczenie o zarobkach – wzór

Zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu jest potrzebne w różnych sytuacjach – nie tylko przy występowaniu do banku z wnioskiem kredytowym, kupowaniu na raty, ale również w kontaktach z urzędami lub placówkami edukacyjnymi (np. przy zapisywaniu dziecka do żłobka lub przedszkola). Jeszcze jakiś czas temu urzędy wymagały zaświadczenia o zarobkach do 500+, jednak 1 lipca 2019 roku kryterium dochodowe przy świadczeniu na pierwsze dziecko zostało zlikwidowane. Nadal jednak wiele osób potrzebuje zaświadczenia o zarobkach (wzór) np. do sądu przy sprawach alimentacyjnych. Pracodawca może wystawić dokument niezależnie od tego, czy jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, czy mamy podpisany kontrakt cywilnoprawny – w każdej z tych sytuacji możemy żądać wystawienia zaświadczenie o zarobkach (wzór). Może to być umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inna forma zatrudnienia. Chcesz uzyskać zaświadczenie o zarobkach? Wzór wniosku wraz z omówieniem znajdziesz w poniższym artykule.

Zaświadczenie o zarobkach – wzór do pobrania

Chcesz złożyć w firmie wniosek o zaświadczenie o zarobkach. Prosty wzór dokumentu do wypełnienia przez pracodawcę będzie obejmował podstawowe informacje o osobie zatrudnionej. Powinny znaleźć się w nim następujące dane:

– imię i nazwisko pracownika,

– data i miejsce urodzenia,

– adres zamieszkania,

– seria i numer dowodu osobistego,

– kto wydał dokument tożsamości (np. wójt, burmistrz, prezydent miasta),

– data ważności dokumentu,

– numer PESEL pracownika.

Oprócz tego w zaświadczeniu o zarobkach wydanym dla potrzeb świadczeń rodzinnych, kredytu lub do sądu powinny znaleźć się informacje formie zatrudnienia. Pracodawca powinien zatem określić:

– stanowisko, jakie zajmuje osoba zatrudniona,

– formę zatrudnienia – umowa o pracę, umowa cywilnoprawna,

– okres zatrudnienia,

– wysokość zarobków.

Z reguły dochody określane są w kwocie brutto, jednak wielu pracodawców wystawia także zaświadczenia o zarobkach netto.

Ważnym elementem zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach są informacje dotyczące ewentualnych zajęć komorniczych, jakim jest obciążony pracownik. Jeśli wynagrodzenie zostało objęte postępowaniem egzekucyjnym i komornik regularnie ściąga z niego środki, to stanowi to ważną informację np. dla banku. Kolejnym elementem, który powinien znaleźć się na zaświadczeniu, jest wzmianka o tym, czy pracownik znajduje się aktualnie w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Dla instytucji żądającej przedstawienia zaświadczenia ważne jest również, czy przedsiębiorstwo nie jest w stanie upadłości/likwidacji.

Jak wypisać zaświadczenie o zarobkach – wzór

Wypełnienie zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu nie jest trudne. Żeby dokument był ważny, należy w prawym górnym rogu wpisać datę oraz miejsce sporządzenia zaświadczenia, a w lewym podać informacje o zakładzie pracy – nazwę, adres (siedzibę), numer KRS lub REGON. Następnie należy wypełnić informacje o pracowniku, zajmowanym przez niego stanowisku oraz wysokości zarobków np. z 3, 6 lub 12 miesięcy – w zależności od wymagań. Zaświadczenie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, a także pieczęcią firmową.  

Czy zawsze możemy korzystać ze wzorów zaświadczenia o zarobkach dostępnych online? Druk do pobrania za darmo znajdziesz na stronach banków oraz instytucji wymagających przedstawienia takiego dokumentu. Warto pamiętać o tym, że często bank narzuca własny wzór zaświadczenia. Dzieje się tak np. przy występowaniu z wnioskiem o kredyt hipoteczny. W takiej sytuacji wymagane jest uzupełnienie specjalnego druku bankowego, który można uzyskać nie tylko w oddziale, ale również na stronie internetowej instytucji.

Zobacz jak dostać kredyt pod hipotekę w 2021

kredyt pod hipotekę w 2021

Każdy bank, który funkcjonuje na terenie naszego kraju, sprawdza zdolność kredytową swojego potencjalnego klienta. Nie ma możliwości, by kredyt mogła dostać osoba niewiarygodna i niewypłacalna. Każde zobowiązanie kredytowe wykazuje przecież ogromne ryzyko kredytowe, zaś instytucjom bankom zależy na regularnej spłacie zaciąganych zobowiązań. Okazuje się jednak, że zdolność kredytowa przyszłych kredytobiorców weryfikowana jest w różny sposób. Udaje się także zaciągać kredyt pod hipotekę.

Kredyt pod hipotekę a zdolność kredytowa

Osoby, które chcą rozpocząć współpracę z bankiem, muszą wykazać odpowiednią zdolność kredytową. Ta jest zależna, jeśli pod uwagę weźmiemy wartość zaciąganego zobowiązania, ale też rodzaj kredytu. Niektóre wsparcie tego rodzaju wymaga oprócz standardowych elementów wpływających na wiarygodność czy wypłacalność kredytobiorcy również dodatkowe zabezpieczenia. Tak dzieje się przede wszystkim w przypadku kredytów o dużej wartości, branych na długi czas.

Coraz bardziej popularny jest kredyt pod hipotekę. To zobowiązanie, które charakteryzuje się wyjątkowymi parametrami, uwzględniając właśnie zdolność kredytową.

W tej standardowej opcji banki biorą pod uwagę zaświadczenie o źródle generowania dochodów, ale też wysokość otrzymywanych zarobków. Sprawdzają wpływy na konto, weryfikują raport BIK i oceniają historię kredytową. Jeśli kredytobiorca posiada wysokie koszty stałe albo zalega z regulowaniem innych zobowiązań, raczej nie ma szans na kredyt. Wyjątkiem jest właśnie kredyt pod hipotekę mieszkania albo kredyt pod hipotekę domu. Zastanawiasz się, komu najbardziej opłaca się wziąć właśnie takie zobowiązanie i jak uzyskać kredyt pod hipotekę? Szczegóły przedstawiamy w dalszej części artykułu.

Kredyt pod hipotekę – warunki

Kredyt pod hipotekę dla zadłużonych, a może kredyt pod hipotekę bez dochodów? Myślisz, że możesz zaciągnąć kredyt pod hipotekę bez wkładu własnego? Okazuje się, że tak. Istotą tego rodzaju zabezpieczenia jest inna nieruchomość, jaka jest własnością kredytobiorcy. Jeśli jej wartość jest wystarczająca dla danego zobowiązania, taki zastaw może być w pełni akceptowany przez bank, by uznać kredytobiorcę za wiarygodnego. Pamiętajmy jednak, że najczęściej kredyt pod hipotekę, gdzie ustanowiony zostaje wpis do hipoteki nieruchomości będącej własnością kredytobiorcy, wymaga także innych zabezpieczeń, jakie mają znaczenie dla zdolności kredytowej. Oznacza to, że pełna wypłacalność klienta jest wyliczana nie tylko na podstawie wartości nieruchomości danej w zastaw. Oczywiście, wiele zależy od indywidualnej polityki, jaką realizuje każdy bank. Z reguły jednak, o ile tolerowany jest brak bieżących dochodów przyszłego klienta, tak ten musi być przecież zdolny do spłaty comiesięcznych rat. Nieruchomość, na jakiej ustanawiana jest hipoteka, nie daje takiej gwarancji. Może stanowić dodatkowe zabezpieczenie, ale nigdy nie jest jedynym parametrem świadczącym o pełnej wypłacalności kredytobiorcy.

Kredyt hipoteczny a kredyt pod hipotekę

Dla laików, którzy nie interesują się rynkiem kredytowym niezwykle mylące są pojęcia „kredyt hipoteczny” a „kredyt pod hipotekę„. Okazuje się, że większość uznaje, iż jest to dokładnie takie samo zobowiązanie kredytowe. Prawda jest zupełnie inna.

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie zaciągane w celu nabycia nieruchomości, a dodatkowym zabezpieczeniem w tym przykładu jest wpis do hipoteki, ale mieszkania czy domu, które są nabywane przy wsparciu banku. Kredyt pod hipotekę to zaś zobowiązanie kredytowe, przy którym wpis do hipoteki następuje w przypadku nieruchomości, która jest już własnością kredytobiorcy. Ten zabieg ma dodatkowo zabezpieczać przed niewypłacalnością klienta, ale też wzmacniać jego zdolność kredytową. Co ciekawe, kredyt pod hipotekę stosowany jest w przypadku kredytów hipotecznych, bo zastaw innej nieruchomości może być elementem zdolności kredytowej, ale stanowić też obowiązkowy wkład własny.

Jak wybrać dobry kredyt pod hipotekę?

Należy zaznaczyć, że nie wszystkie banki komercyjne działające w Polsce oferują kredyt pod hipotekę. Ranking może stanowić doskonałe narzędzie, dzięki któremu potencjalny kredytobiorca sprawdzi, w których instytucjach możliwe jest zaciągnięcie zobowiązania, którego zabezpieczeniem może być właśnie nieruchomość będąca własnością klienta banku. Co więcej, takie zestawienia porównują też czynniki, jakie mają znaczenie dla atrakcyjności oraz opłacalności danych kredytów. Przypomnijmy, że nie ma dwóch identycznych kredytów, każdy powinien dobierać więc takie zobowiązanie wedle własnych preferencji, potrzeb, ale też możliwości spłaty. Można także odpowiednio przygotować się, by zaciągnąć kredyt pod hipotekę. Kalkulator przyda się w tym celu doskonale, ponieważ oszacuje nie tylko koszty kredytowe, jakie w całym okresie współpracy będzie musiał ponieść klient banku. Kalkulator kredytowy pozwoli też zweryfikować zdolność kredytową, a więc szanse na otrzymanie zobowiązania.

Jaki wybrać kredyt na remont domu?

kredyt na remont domu

Istnieje kilka możliwości, które pozwalają na wykonanie wszelkich prac związanych z remontem domu, mieszkania lub innej nieruchomości. Należy jednak pamiętać, że zarówno budowa jak i remont jest związany ze sporymi wydatkami. Z tego względu dużą popularnością cieszą się kredyty hipoteczne lub gotówkowe w zależności od skali remontu oraz planowanych kosztów.

Pomocne mogą okazać się banki oferujące szybkie pożyczki gotówkowe do kilkunastu tysięcy, jednak, jeżeli taka kwota okazuje się niewystarczająca na pokrycie kosztów remontu ro warto złożyć wniosek o kredyt hipoteczny w jednym z banków. Pozyskanie jednak większej ilości gotówki może wiązać się ze spełnieniem konkretnych wytycznych wymaganych przez daną placówkę bankową.

Kredyt gotówkowy na remont domu bądź mieszkania

Najlepszą opcją na wykonanie niewielkiego remontu domu lub mieszkania jest zwykły kredyt gotówkowy, szczególnie w przypadku, kiedy szacowane koszty remontu nie przekraczają 20 tysięcy złotych. Wnioskowanie o ten typ pożyczki nie jest skomplikowanym procesem i zazwyczaj nie wymaga szczegółowej weryfikacji przez bank ani wkładu własnego tak jak w przypadku kredytów hipotecznych. O zdolności kredytowej w takim przypadku mogą decydować między innymi dochody, terminowość wcześniej spłacanych zobowiązań oraz stałe miesięczne wydatki. Dokumenty, które są najczęściej wymagane przez banki w przypadku zwykłego kredytu gotówkowego to dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy, wyciągi z konta potwierdzające regularne wpływy gotówki oraz w skrajnych przypadkach umowa o pracę lub zaświadczenie o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Kredyt hipoteczny na remont domu bądź mieszkania

W przypadku sporych planów remontowych, wymagających większych nakładów finansowych rozwiązaniem może okazać się kredyt hipoteczny. Wnioskowanie o ten typ pożyczki wiąże się z nieco bardziej skomplikowaną procedurą jego udzielania oraz wymogiem dostarczenia większej ilości dokumentów. Ma to jednak swoje plusy, do których należy zaliczyć np. uzyskanie większych kwot na remont, niższe oprocentowanie kredytu, dłuższe okresy jego spłaty oraz stosunkowo niższe raty niż w przypadku zwykłej pożyczki gotówkowej. Aby uzyskać jednak kredyt hipoteczny na remont, należy posiadać wkład własny na poziomie nie mniej niż 20% całego przedsięwzięcia. Obecnie nieliczne banki akceptują jeszcze wkład wynoszący zaledwie 10% wartości całego kredytu. Wnioskowanie o kredyt hipoteczny wiąże się także w przymusem posiadania stałej pracy oraz dochodów pozwalających na uzyskanie większej zdolności kredytowej. Dokumenty, które wymagane są przez banki
w przypadku kredytu hipotecznego na remont to wypełniony i kompletny wniosek o kredyt, dokumenty potwierdzające tożsamość, dane wnioskodawców, dokumenty dot. nieruchomości oraz ewentualne wyciągi bankowe. Warto także wspomnieć, iż często wymagany może być także numer księgi wieczystej dotyczącej remontowanego lokalu mieszkalnego.

Jaki kredyt remontowy jest najbardziej opłacalny?

Tanie kredyty remontowe w postaci pożyczek gotówkowych idealnie sprawdzą się w przypadku wykonywania niewielkich prac kosmetycznych, które nie wymagają znacznych nakładów finansowych. Warto jednak wiedzieć, iż ten typ pożyczki może okazać się o wiele droższy aniżeli w przypadku kredytu hipotecznego na ten cel. Wpływ na koszty kredytu ma poziom jego oprocentowania, który w przypadku kredytu gotówkowego jest znacznie wyższy. Może okazać się więc, że remontując dom lub stare mieszkanie lepszym wyborem będzie długoterminowy kredyt hipoteczny o mniejszej stopie procentowej i niższych ratach. Różnica w oprocentowaniu pomiędzy tradycyjną pożyczką, a długoterminową hipoteką może sięgać nawet 6%. Warto także wspomnieć, że kredyt hipoteczny można rozciągnąć w czasie nawet na 30 lat, natomiast dla pożyczki gotówkowej górną granicą jest 10 lat w zależności od banku, który udziela kredytu.

Przykładowo, decydując się na kredyt rzędu 100 tysięcy złotych w celu wykonania remontu musi być to pożyczka hipoteczna, ponieważ tylko taka pozwoli na uzyskanie pieniędzy w takiej kwocie. Odsetki, które należy oddać do banku przy takiej kwocie mogą oscylować w granicy 40 tysięcy złotych w okresie kredytowania na poziomie 120 miesięcy i miesięcznym zobowiązaniu 1160 złotych. W przypadku rolników chcących wykonać prace remontowe we własnym domu, należy wspomnieć o możliwości uzyskania niskoprocentowych pożyczek dedykowanych tylko dla rolników. Dzięki temu można wykonać wiele prac remontowych zarówno w domu jak
i gospodarstwie rolnym.

Tanie kredyty remontowe – podsumowanie

Reasumując tematykę kredytów, które udzielane są na wykonywanie remontów domów lub starych mieszkań warto zorientować się jakie rozwiązanie będzie najbardziej opłacalne dla wnioskodawcy. Należy przede wszystkim określić budżet jaki będzie potrzebny na wykonanie wszelkich prac i na tej podstawie dobrać odpowiedni rodzaj kredytu. Ciekawostką okazuje się fakt, że kredyty hipoteczne w przypadku remontu mogą okazać się o wiele bardzie atrakcyjne niż zwykłe pożyczki gotówkowe na mniejsze kwoty.

Kredyt gotówkowy 25000

Kredyt gotówkowy 25000
Kredyt gotówkowy 25000

Kredyt gotówkowy na dowolny cel to dzisiaj najczęściej nabywane zobowiązanie finansowe. Chociaż polskie społeczeństwo się wzbogaca, to wzrastają też nasze potrzeby. Jednocześnie wykazujemy coraz lepszą zdolność kredytową, a same instytucje bankowe uznają nas a wiarygodnych klientów. Dzięki temu kredyt gotówkowy 25000 złotych nie stanowi większego problemu.

Jeśli i Ty szukasz tego rodzaju wsparcia finansowego, koniecznie przeczytaj nasze kompendium wiedzy. Podpowiadamy, na jakie warunki możesz liczyć, jak ubiegać się o kredyt gotówkowy 25 tys. i gdzie znaleźć „szyte na miarę” indywidualnych potrzeb produkty bankowe. Zachęcamy do lektury.

Kredyt gotówkowy 25000 – aktualne oferty

Na początku trzeba zaznaczyć, że nie ma dwóch identycznych zobowiązań, a każdy kredyt gotówkowy 25000 złotych jest dopasowywany do indywidualnych potrzeb każdego klienta banku. Oczywiście, są przedstawiane ogólne warunki, natomiast te są jedynie szacowane, a te konkretne potencjalny kredytobiorca uzyskuje dopiero po weryfikacji własnej zdolności kredytowej. Możliwa jest również negocjacja zasad współpracy i wtedy parametry kredytu zmieniane są na najbardziej atrakcyjne pod względem potrzeb potencjalnego nabywcy zobowiązania.

Wiadomo na pewno, że dzisiaj panuje ogromna konkurencja na rynku usług finansowych. Banki muszą wręcz walczyć o każdego klienta, dlatego też warunki są znacznie bardziej atrakcyjne niż jeszcze kilka lat temu. Zobowiązania kredytowe są elastyczne, to kredytobiorca podaje preferowaną wartość kredytu oraz liczbę rat, podczas których nastąpi spłata. Kredyt na oświadczenie 25 tyś może mieć inne oprocentowanie, inne mogą być ograniczenia, ale też otrzymywane bonusy.

Każdy bank realizuje własną politykę kredytową, ustala własne zasady. Takie same są jednak w zakresie weryfikacji zdolności kredytowej potencjalnych klientów. Zawsze generowany jest raport BIK oraz KRD. Te zestawienia wskazują na historię kredytową oraz sytuację finansową wnioskującego o kredyt gotówkowy na 25000.

Jeśli ten nie spłaca innych zobowiązań w terminie albo też posiada długi, raczej nie otrzyma decyzji pozytywnej. Banki żądają także zaświadczenia o wysokości generowanych zarobków, chcą też wiedzieć, jakie jest źródło ich pochodzenia. Nierzadko weryfikują również wpływy na konto. Dopiero potem wydawana jest decyzja o udzieleniu kredytu. W ten sposób minimalizowane jest ryzyko kredytowe, które wiąże się z ewentualną niewypłacalnością kredytobiorcy.

Dzisiaj najlepszy kredyt gotówkowy 25000 złotych to ten, który udzielany jest przy minimalnych kosztach. Mowa tu o niskim oprocentowaniu, marży, braku prowizji za udzielenie kredytu czy konieczności nabywania płatnych produktów, takich jak ubezpieczenie czy konto bankowe do obsługi spłaty comiesięcznych rat. Warto także zwrócić uwagę na fakt, że rzeczywiście Polacy skupiają się głównie na kosztach, ale nie mniej ważny jest także komfort współpracy z samym bankiem.

Doceniamy bankowość mobilną, dlatego chcemy, by kredyt mógł być nabywany przez internet, a jego obsługa także odbywała się online. Bardzo często szukamy ofert specjalnych dla stałych klientów i nierzadko jest to spory błąd. Okazuje się, że najczęściej te najlepsze oferty kredytów gotówkowych online czekają na nowych klientów. Warto więc rozejrzeć się, co proponuje konkurencyjna instytucja bankowa dla podmiotu, z którym mieliśmy już okazję współpracować.

Kredyt gotówkowy 25000 – jak szukać najlepszego?

Dzisiaj nie musimy już odwiedzać kolejnych placówek banków, by poznać najlepszy kredyt gotówkowy 25000 złotych. Wszystkie informacje znajdziemy w sieci. To w internecie bez problemu znajdziemy rankingi kredytowe oraz kalkulatory do oszacowania całkowitych kosztów.

Oczywiście, musimy mieć na uwadze, że ujęte w zestawieniach parametry są ogólne, a te konkretne i ostateczne potencjalny klient pozna dopiero po weryfikacji zdolności kredytowej i wydaniu przez bank decyzji pozytywnej. Takie porównania i wyliczenia kosztów przydają się jednak, by przynajmniej móc zorientować się, jaka jest aktualna sytuacja na rynku usług finansowych, na co możemy liczyć i jakie warunki należy spełnić, by finansowe wsparcie móc w ogóle otrzymać.

Same rankingi kredytów gotówkowych publikowane są najczęściej w formie tabeli, a w nich ujęte zostają kluczowe parametry, które mówią o opłacalności i atrakcyjności danego zobowiązania. Tutaj porównywane jest oprocentowanie, prowizje, wysokość comiesięcznych rat czy czas współpracy z danym bankiem. Dobry ranking musi być niezależny i aktualny, najlepiej opublikowany w bieżącym miesiącu. Weźmy pod uwagę, że sytuacja na rynku usług finansowych zmienia się diametralnie, a nowe ofert pojawiają się nawet kilka razy w ciągu jednego miesiąca.

Kalkulatory służą zaś do wyliczeń wskaźnika RRSO, który mówi o całkowitych kosztach. Wystarczy w poszczególne rubryki wpisać konkretne wartości, by poznać opłacalność danego zobowiązania. Dopiero wtedy można podjąć decyzję o wnioskowaniu o kredyt gotówkowy 25000 złotych w wybranej instytucji bankowej.

Kredyt na oświadczenie – jak i gdzie skorzystać z uproszczonej procedury kredytowej?

Kredyt na oświadczenie – jak i gdzie skorzystać z uproszczonej procedury kredytowej?

Coraz więcej instytucji proponuje kredyt na oświadczenie, który charakteryzuje się znacznie mniejszym zakresem formalności niż standardowe produkty, ponieważ nie wymaga dostarczania zaświadczeń o dochodach. Z rozwiązania mogą skorzystać zarówno klienci indywidualni, jak również firmy. Sprawdź, na czym dokładnie polega taki kredyt i w jaki sposób można się o niego ubiegać.

Na czym polega kredyt na oświadczenie?

Pod pojęciem kredyt na oświadczenie należy rozumieć najczęściej kredyt gotówkowy, który udzielany jest na podstawie uproszczonych formalności. Zamiast przedkładać dokumenty potwierdzające dochody klient musi bowiem jedynie o nich poinformować bank w formie oświadczenia. Zazwyczaj polega to na wpisaniu stosownych informacji w formularzu wniosku i poświadczenia ich własnym podpisem.

Takie oświadczenie o dochodach stanowi podstawę oceny zdolności kredytowej klienta, dlatego musi zawierać dane dotyczące wysokości miesięcznych dochodów oraz ich źródła, czyli na jakiej podstawie są uzyskiwane.

W przypadku klientów indywidualnych może być więc to np. umowa o pracę, umowa zlecenia, o dzieło, emerytura, renta itp.

Z kolei przedsiębiorcy muszą najczęściej wskazać sposób ewidencji księgowej (pełna księgowość, ryczałt lub księga przychodów i rozchodów), rodzaj opodatkowania, a także podać informacje na temat wysokości przychodów, kosztów, podatków, składek ZUS i dochodów netto za ostatnie miesiące lub ostatni rok.

Przedłożenie oświadczenia o dochodach znacznie skraca całą procedurę ubiegania się o kredyt, a także ją ułatwia. Dotyczy to w szczególności osób uzyskujących dochody na podstawie umów cywilnoprawnych oraz działalności gospodarczej, które w normalnym trybie wnioskowania musiałyby dostarczać kilka różnych dokumentów.

Kredyt na oświadczenie – jakie oferty są dostępne?

Najczęściej banki proponują kredyt na oświadczenie klientom, którzy prowadzą u nich konto, na które od dłuższego czasu wpływają regularnie dochody. Przelewy z tytułu wynagrodzenia za pracę, czy też faktur sprzedażowych widniejące w historii rachunku są bowiem pewnym rodzajem potwierdzenia dochodów.

Bardzo wiele instytucji umożliwia także ubieganie się o kredyty na oświadczenie klientom prowadzącym rachunki w innych bankach. Wśród ofert można spotkać te skierowane do osób fizycznych i firm, a także do profesjonalistów i przedstawicieli wolnych zawodów.

Kredyty i pożyczki na oświadczenie dla klientów indywidualnych

Klienci indywidualni mogą liczyć przede wszystkim na proste pożyczki gotówkowe na oświadczenie, które umożliwiają pozyskanie środków na dowolny cel. Banki proponują takie kredyty z reguły w niewielkiej wysokości np. do kilku tysięcy złotych. Przy wnioskowaniu o wyższe kwoty klient jest zwykle proszony o dostarczenie zaświadczenia o zarobkach.

Znacznie łatwiej z pożyczki na oświadczenie skorzystasz na rynku pozabankowym. W zasadzie większość firm pożyczkowych oferujących chwilówki online nie wymaga dostarczania zaświadczeń o dochodach. Dotyczy to nawet większych pożyczek ratalnych w wysokości 20-50 tys. zł.

Kredyt dla firm na oświadczenie

Standardowo klienci firmowi ubiegający się o finansowanie w banku muszą dopełnić bardzo wiele formalności. Zwykle muszą bowiem dostarczyć dokumenty rejestrowe, finansowe, a także zaświadczenia z US i ZUS o niezaleganiu z podatkami i składkami.

Kredyt dla firm na samo oświadczenie w praktyce dostępny jest niemal wyłącznie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i udzielany jest w niewielkiej wysokości na bieżącą działalność lub zakup środka trwałego.

Bardzo często banki zachęcają taką prostą procedurą kredytową nowych klientów do założenia u nich konta firmowego – kredyt na oświadczenie jest „dorzucany” w pakiecie np. w formie niewielkiej linii kredytowej w rachunku.

Brak konieczności dostarczania rozbudowanej dokumentacji zdarza się również w przypadku ofert kredytów z gwarancją de minimis. Zabezpieczenia takiego udziela Bank Gospodarstwa Krajowego, a więc kredytodawca w takim wypadku ponosi znacznie mniejsze ryzyko i w związku z tym może ograniczyć formalności do minimum.

Kredyt na oświadczenie dla profesjonalistów

Wiele banków proponuje także kredyt dla profesjonalistów na oświadczenie. Chodzi tutaj o przedstawicieli wolnych zawodów takich jak np. lekarz, radca prawny, adwokat, notariusz, czy weterynarz. Osoby wykonujące takie zawody z reguły mają wysokie i stałe dochody, nie muszą się też martwić o nagłą utratę pracy, dlatego są dla banków mniej ryzykowne.

Właśnie dlatego chętnie udzielają im finansowania na podstawie uproszczonych procedur. Warto jednak pamiętać, że z reguły są to kredyty na konkretny cel np. zakup środków trwałych, które nierzadko potem stanowią zabezpieczenie kredytu.

Warunki uzyskania kredytu na oświadczenie

Ogólne warunki uzyskania kredytu na oświadczenie nie różnią się od warunków, jakie trzeba spełnić, by otrzymać standardowy kredyt. Co prawda można w tym wypadku liczyć na znacznie prostsze formalności, ale aby uzyskać finansowanie, należy spełnić określone wymagania. Przede wszystkim należy mieć zdolność kredytową, czyli sytuację finansową umożliwiającą terminową spłatę zobowiązania.

Bank przed udzieleniem nawet najmniejszej pożyczki musi mieć pewność, że klient będzie w stanie ją spłacić. W tym celu przeanalizuje więc informacje zawarte we wniosku, które dotyczą dochodów, ale także sprawdzi historię kredytową klienta w BIK, czy też prześledzi historię jego rachunku bankowego.

Niestety nie istnieje kredyt na oświadczenie bez badania zdolności kredytowej. Po prostu badanie to przebiega według innych procedur. Warto pamiętać, że nawet firmy pozabankowe oferujące pożyczki bez zaświadczeń badają zdolność kredytową swoich klientów, choć robią to mniej dokładnie niż banki i są od nich mniej wymagające.

Pożyczki i kredyty gotówkowe online

Pożyczki i kredyty gotówkowe online

Nie samymi pożyczkami i chwilówkami stoi branża finansowa w Polsce. Na rynku produktów finansowych dostępnych przez internet jest sporo produktów finansowych, które są dostępne dla prawie każdego i to bez wychodzenia z domu. Sprawdź oferty pożyczek gotówkowych i ciesz się z taniego kredytu.

Jak nie chwilówki, to co?

Pamiętaj, że chwilówki online nie są jedynym sposobem na tanią pożyczkę. Obecnie na rynku jest sporo podmiotów, które ustawiły się do walki o niskokwotowe zobowiązania. Dzięki temu mamy do czynienia z dużą konkurencją, a klienci poszukujący niewielkich pożyczek mają w czym wybierać. Jeśli nie jesteś zainteresowany standardowymi pożyczkami pozabankowymi w postaci normalnych chwilówek, powinieneś zwrócić uwagę na chwilówki bez BIK oraz darmowe chwilówki.

To naprawdę interesujące oferty, które umożliwiają zaciągnięcie bardzo tanio nawet kilku tysięcy złotych bez konieczności wychodzenia z domu. Jednak jeśli jesteś całkowicie niezainteresowany darmowymi chwilówkami, możesz sprawdzić oferty banków oraz pozabankowych instytucji finansowych, które oferują pożyczki gotówkowe i kredyty ratalne.

Jak wybrać najtańszy kredyt i pożyczkę?

Niezależnie od tego, czym jesteś zainteresowany, to powinieneś zdawać sobie sprawę z tego, jak wybrać najtańsze zobowiązanie finansowe. W przypadku kredytów, pożyczek i chwilówek, radzimy kierować się RRSO, czyli Rzeczywistą Roczną Stopą Oprocentowania. To sumaryczny współczynnik wszystkich kosztów zobowiązania, ujęty w skali rocznej. Dzięki temu masz możliwość zdobycia taniego kredytu, bez analizowania wysokości stopy procentowej, czy prowizji.

To musisz wiedzieć o pożyczkach i kredytach

Liczba pożyczek dostępnych w bankach rośnie z roku na rok. Oferty finansowe są bardzo popularne i gwarantują napływ nowych klientów, a także zatrzymanie klientów, którzy chętnie sięgają po zobowiązania odpowiadające ich własnym potrzebom. Czy chcesz wiedzieć, jakich ofert możesz się spodziewać, kiedy pójdziesz do banku i poprosisz o wsparcie finansowe? Pożyczki można podzielić na pożyczki długoterminowe (spłata w ciągu 3 lat), pożyczki średnioterminowe (spłata od 1 do 3 lat) i pożyczki krótkoterminowe (spłata do 12 miesięcy), między innymi na podstawie okresu pożyczki.

Najczęstsze pożyczki bankowe w Polsce

Dokładne rozróżnienie między ofertami bankowymi ma wskazywać cel określonego zobowiązania. W związku z tym możemy rozróżniać różne kategorie ofert, które mogą być zarówno interesujące, jak i pomocne w wyborze odpowiedniej oferty dla Ciebie. Oto główne rodzaje kredytów, które można znaleźć w instytucjach bankowych, szukając oferty dla fizycznego klienta:

Kredyt hipoteczny – specjalna pożyczka, za pomocą której można kupić mieszkanie, dom (i jego budowę), ziemię i lokal użytkowy. Hipoteka charakteryzuje się wysoką maksymalną kwotą zadłużenia i bardzo długim okresem spłaty. Pożyczka jest zabezpieczona hipoteką.

Pożyczka gotówkowa – pożyczka ogólnego przeznaczenia, którą można zaklasyfikować jako pożyczkę konsumpcyjną. Klient może wykorzystać ten obowiązek do wydawania pieniędzy zgodnie z własnymi potrzebami, np. za zakup nowego komputera, płacenie rachunków, a nawet remont mieszkania. Okres spłaty wynosi od kilku miesięcy do 10 lat.

Pożyczka samochodowa – specjalna pożyczka, która pozwala na zakup nowego lub używanego pojazdu (samochód, motocykl, motorówka itp.). Kredyt samochodowy należy do grupy kredytów konsumpcyjnych

Pożyczka konsolidacyjna – specjalna pożyczka, która pozwala połączyć kilka innych pożyczek bankowych i uzyskać tańszą stopę procentową. Pożyczka konsolidacyjna jest pożyczką długoterminową.

Wymagania banków przy udzielaniu kredytów – ważne informacje

Zanim zarejestrujesz się w banku, który jest gotowy do podpisania umowy, musisz pamiętać, że bank określa wymagania dla wszystkich swoich klientów. W przypadku dokumentów dostarczanych do banku wszystko zależy od wybranego rodzaju pożyczki. Jednak bank zawsze sprawdza twoją wiarygodność na podstawie obliczeń wiarygodności kredytowej i kontroli wiarygodności kredytowej.

Czym dokładnie będzie zainteresowany bank? To, ile zarabiasz miesięcznie i jak wygląda twój budżet domowy, kiedy ubiegasz się o pożyczkę ze współkedytobiorcami. Musisz dostarczyć zaświadczenie o dochodach i zatrudnieniu od swojego pracodawcy. W przypadku pożyczek gotówkowych coraz bardziej możliwe jest uzyskanie zgody kredytowej po złożeniu wyciągu z rachunku lub rachunku zysków i strat.

Zdolność kredytowa istotna w wyborze produktu bankowego

Zdolność kredytowa jest wymagana do ustalenia, czy stać cię na spłatę zadłużenia nie tylko pod względem kapitału pożyczkowego, ale także pod względem odsetek i wszystkich kosztów nieoprocentowanych. Jeśli chcesz sprawdzić, czy możesz liczyć na zgodę banku, możesz skorzystać z naszego kalkulatora zdolności kredytowej.

Ważna jest również zdolność kredytowa, która pozwala znacznie zmniejszyć ryzyko kredytowe banku. Bank korzysta z raportu Biura Informacji Kredytowej i baz danych innych dłużników w celu analizy twoich przeszłych długów i sposobu ich spłaty. Pamiętaj, że jeśli masz długi, nie masz szans na uzyskanie pożyczki.Czy chciałbyś sam sprawdzić, jak wygląda raport BIK na Twój temat? Możesz to zrobić za darmo, przesyłając odpowiedni wniosek.

Czy warto brać chwilówki?

Nie możesz liczyć na kredyt bankowy? Czy twoja zdolność kredytowa uniemożliwia ci nawet ubieganie się o małą pożyczkę na dowolny cel? Rozwiązaniem może być dzień wypłaty na parabanku. Jaka jest różnica między ofertą firmy kredytowej a pożyczkami z banków?

Wiele osób uważa, że ​​pożyczka pieniężna jest usługą podobną do szybkiej pożyczki, prawda? Jeśli znasz szczegóły ofert dostępnych w pozabankowych instytucjach finansowych, szybko przekonasz się, że usługi te są dedykowane osobom, które liczą na szybki dostęp do pieniędzy i nie oczekują elastycznych warunków spłaty. Maksymalna wartość chwilówki pozabankowej wynosi zaledwie kilka tysięcy złotych, a najpopularniejszym terminem spłaty jest spłata jednorazowa 30 dni po podpisaniu umowy.

Jakie są warunki udzielenia kredytu konsolidacyjnego przy umowie na czas określony?

Jakie są warunki udzielenia kredytu konsolidacyjnego przy umowie na czas określony?

Kredyt konsolidacyjny to sposób na lepsze zarządzanie budżetem domowym. Został stworzony z myślą o tych, którzy od dawna korzystają z produktów finansowych, jakimi są kredyty oraz pożyczki. Dzięki niemu możesz skuteczniej rozłożyć w swoje raty oraz zamienić kilka rozproszonych zobowiązań w jedno. Niestety nie każdy jednak otrzyma tak samo korzystne warunki konsolidacji. Niektórzy zupełnie nie mają na nią szans. W trudniejszej sytuacji mogą być między innymi zatrudnieni na umowy na czas określony. Dlaczego tak się dzieje? Czy można coś zrobić, żeby zwiększyć swoje szanse na kredyt?

Kredyt konsolidacyjny to zobowiązanie, które pozwala wielu osobom lepiej zarządzać swoim budżetem domowym. Wykorzystując go, zamieniasz kilka mniejszych kredytów lub pożyczek w jeden. Dzięki temu wszystkie długi spłacasz co miesiąc jedną ratą. Jest to dużo wygodniejsze, a co istotne, również bezpieczniejsze rozwiązanie. Taka forma kredytu powoduje, że nie zapomnisz o wykonaniu przelewu. Nie narazisz się więc na dodatkowe koszty oraz nie będziesz martwić się, że nie zapłaciłeś raty na czas.

Kredyt konsolidacyjny – jakie warunki musisz spełniać?

Kredyt konsolidacyjny to zobowiązanie, które wydaje się prostsze do otrzymania, niż kredyt gotówkowy, czy pożyczka online ( dowiedz się więcej na finansowysupermarket.pl). W końcu dotyczy kredytów, które już masz na swoim koncie. To jednak tylko pozory. Żeby otrzymać kredyt konsolidacyjny, musisz bowiem pozytywnie przejść całą analizę zdolności kredytowej. Dlatego też na kredyt konsolidacyjny nie powinny liczyć osoby, których zobowiązania już się przedawniły.

Bank, badając zdolność kredytową, sprawdza między innymi historię kredytową. Bierze również pod uwagę aktualne zobowiązania oraz wysokość dochodów. Zasadniczo, im więcej zarabiasz, tym lepiej. Nie zawsze jednak trzeba zarabiać bardzo dużo, żeby móc skonsolidować zobowiązania. Dużo istotniejszy jest bowiem stosunek wysokości dochodu do wydatków. Jeśli Twoje koszty są na stosunkowo niskim poziomie, masz dużo większe szanse na uzyskanie kredytu konsolidacyjnego.

Kredyt konsolidacyjny – jak podwyższyć zdolność kredytową?

Jeśli decydujesz się na kredyt konsolidacyjny, oznacza to, że masz już na zaciągnięte kilka kredytów lub chwilówek, które skutecznie obciążają Twój domowy budżet. Powoduje to, że Twoja zdolność kredytowa jest znacznie niższa. Warto więc zastanowić się, co możesz zrobić, żeby ją podwyższyć, a tym samym zwiększyć swoje szanse na kredyt konsolidacyjny?

Jednym z czynników, który ułatwia staranie się o konsolidację, jest umowa o pracę na czas nieokreślony. Daje ona gwarancję bankowi, że klient spłaci swoje zobowiązanie. Jeśli masz umowę na czas określony, możesz mieć mniejsze szanse na pozytywną decyzję kredytową. W miarę możliwości warto więc wynegocjować ze swoim pracodawcą lepsze warunki pracy. Co, jeśli jednak nie chce on zmienić warunków współpracy? Wciąż masz szansę na kredyt konsolidacyjny, jednak jego przyznanie może być uzależnione od tego, jakie inne formy zabezpieczenia kredytu wdroży bank.

Kredyt konsolidacyjny a umowa na czas określony

Jeśli chcesz wziąć kredyt konsolidacyjny, a masz tylko umowę na czas określony, powinieneś liczyć się z tym, że bank zaproponuje Ci jakieś dodatkowe wymagania. Często jest to konieczność wykupienia ubezpieczenia. Może być to ubezpieczenie na życie lub ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. Wszystko po to, aby bank zwiększył swoje szanse na to, że otrzyma od Ciebie pożyczone wcześniej pieniądze. Jeśli chciałbyś uniknąć dodatkowych kosztów związanych z ubezpieczeniem, warto pomyśleć o tym, aby poprawić swoją zdolność kredytową. Jak możesz to zrobić?

Kredyt konsolidacyjny – jak poprawić zdolność kredytową?

Żeby poprawić zdolność kredytową, powinieneś spróbować ograniczyć pojawiające się wydatki. W ten sposób masz większe szanse na najtańszy kredyt konsolidacyjny. Często są to bardzo prowizoryczne rzeczy. Wystarczy jedynie wybrać tańszego operatora usług telekomunikacyjnych lub postarać się zmniejszyć rachunki za utrzymanie. Dzięki temu masz szansę na poprawienie swojej kondycji finansowej w oczach banku.

Jako osoba, która korzysta z różnych produktów bankowych oraz usług firm pożyczkowych, powinieneś również sprawdzić, jak wygląda Twoja sytuacja w bazach dłużników. Niekiedy zdarza się, że mimo spłacenia zaległych zobowiązań wciąż nie zostały one odpowiednio oznaczone w bazach lub też możesz mieć niekorzystne wpisy, o których nawet nie wiesz. Wyłudzenia, chociaż bardzo rzadkie, wciąż jednak się pojawiają. Lepiej przed pójściem do banku sprawdzić, jak wygląda Twoja historia kredytowa.

Kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych – gdzie dostać?

Jak już wiesz, kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych właściwie nie istnieje. Gdzie w takim razie powinny szukać finansowania osoby, które nie mogą pochwalić się doskonałą zdolnością kredytową? Chociażby w firmach pożyczkowych. Tam również bowiem masz szansę na otrzymanie konsolidacji, jednak prawdopodobnie będzie ona bardzo kosztowna.